Πώς να δημιουργήσετε ένα αναδυόμενο παράθυρο στο PowerPoint

Το PowerPoint μπορεί να εμφανίσει μια εικόνα όταν τοποθετείτε το δείκτη του ποντικιού πάνω από μια…