Πώς αποθηκεύω τις εικόνες που περιέχει ένα αρχείο Word

Ένα αρχείο κειμένου στον υπολογιστή, εκτός από κείμενο μπορεί να περιλαμβάνει και εικόνες. Έχουμε τη δυνατότητα…