Τι να κάνετε όταν ο υπολογιστής ή το τηλέφωνό σας δεν μπορούν να συνδεθούν σε ένα δημόσιο δίκτυο Wi-Fi

Τα περισσότερα δημόσια δίκτυα χρησιμοποιούν αυτό που ονομάζεται Captive Portal – είναι η σελίδα εξουσιοδότησης όπου…