Πως να κλειδώσετε το Android κινητό σας για να μην μπαίνουν άλλοι στις φωτογραφίες σας

Μπορούμε να κλειδώσουμε την πρόσβαση σε συγκεκριμένες ή όλες τις φωτογραφίες σας.         …