Πώς να πάρετε την ιδιοκτησία αρχείων και φακέλων στα Windows

Αν δεν μπορείτε να έχετε την πρόσβαση σε ένα αρχείο ή φάκελο στα Windows, ίσως χρειαστεί…