Ποια είναι η διαφορά μεταξύ Facebook και Facebook Lite

Το Facebook Lite είναι μια εφαρμογή Android που σχεδιάστηκε για συνδέσεις χαμηλής ταχύτητας και για τηλέφωνα…