Τρόπος εισαγωγής κουκκίδων σε φύλλο του Excel

Η προσθήκη μιας λίστας με κουκκίδες σε ένα φύλλο εργασίας του Excel δεν είναι τόσο απλή.…

Τρόπος δημιουργίας CHECKLIST στο Microsoft Excel

Εάν δημιουργείτε ένα υπολογιστικό φύλλο η χρήση μιας λίστας ελέγχου μπορεί να κάνει την καταχώριση δεδομένων…

Πώς να χρησιμοποιήσετε τη συνάρτηση YEAR στο Microsoft Excel

Εάν πρέπει να εξαγάγετε γρήγορα το έτος από μια ημερομηνία στο Microsoft Excel, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε…

Τρόποι αλλαγής σε μια γραμμή στο Microsoft Excel

Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να προσθέσετε αλλαγές σε μια γραμμή στο Excel. Όπως συμβαίνει με τα…

Πώς να χρησιμοποιήσετε την συνάρτηση TRUNC στο Excel

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι στο Excel για την κατάργηση των δεκαδικών ψηφίων και τη μείωση των τιμών…

Τρόπος υπολογισμού των ποσοστών επί % στο Excel

Δεν είναι λίγες οι στιγμές που χρειαζόμαστε να υπολογίσουμε τον φόρο επί μιας πώλησης ή το…

Πώς να εισαγάγετε το μηδέν πριν από έναν αριθμό στο Excel

Κατά την εισαγωγή αριθμών στο Excel, τα μηδενικά στην αρχή του αριθμού αφαιρούνται. Αυτό μπορεί να…

Πώς αλλάζω την εμφάνιση των αρνητικών αριθμών στο Excel

Το Microsoft Excel προβάλλει τους αρνητικούς αριθμούς προσθέτοντας στην αρχή το σύμβολο της αφαίρεσης «-». Ωστόσο,…

Πώς να στρογγυλοποιήσετε τις δεκαδικές τιμές στο Excel

Αν δεν θέλετε να εμφανίζονται δεκαδικές τιμές στο Excel, μπορείτε να απλοποιήσετε τα αριθμητικά δεδομένα σας…

Πώς να δημιουργήσετε προσωπικά πρότυπα στο Excel

Η δημιουργία ενός προσωπικού προσαρμοσμένου προτύπου μπορεί να σας βοηθήσει στο να γλυτώσετε πολύ χρόνο. Πολλοί…

Πώς θα εμφανίσετε όλα τα μηδενικά στο Excel

Από προεπιλογή, το Excel δεν εμφανίζει το αρχικό μηδέν σε οποιοδήποτε μη δεκαδικό αριθμητικό σύνολο δεδομένων.…

Διαχείριση Στηλών στο Microsoft Excel

Έχουμε ήδη δει αρκετά για το Microsoft Excel, σε αυτό το άρθρο θα δουλέψουμε με το…