Πώς να χρησιμοποιήσετε στο Photoshop την επιλογή Content-Aware fill

Αυτή την δυνατότητα πλήρωσης περιεχομένου μπορείτε να την χρησιμοποιήσετε για να αφαιρέσετε ένα αντικείμενο ή ένα…