Πώς να αφαιρέσετε ένα αντικείμενο ή ένα πρόσωπο από μια εικόνα στο Photoshop

υτή την δυνατότητα πλήρωσης περιεχομένου μπορείτε να την χρησιμοποιήσετε για να αφαιρέσετε ένα αντικείμενο ή ένα…