Πώς να επισκευάσετε την Εξερεύνηση των Windows που εμφανίζει δύο φορές ένα Drive

Όταν συνδέετε μια εξωτερική μονάδα δίσκου σε ένα μηχάνημα των Windows 10, εμφανίζεται ως ξεχωριστή καταχώρηση…