Πώς να αλλάξετε ένα γράμμα μονάδας (Δίσκου, CD/DVD)

Τα γράμματα που αντιστοιχούν σε σκληρούς δίσκους, σε οπτικούς δίσκους, καθώς και σε USB στα Windows…