Πώς να χρησιμοποιήσετε την εντολή DIR στα Windows

Η εντολή DIR απαριθμεί όλα τα αρχεία και τους υποκαταλόγους που περιέχονται σε έναν συγκεκριμένο φάκελο…

Πώς να αποθηκεύσετε το Command Prompt σε ένα αρχείο κειμένου στα Windows

Η αποθήκευση της εξόδου μιας εντολής των Windows στο Command Prompt είναι ένας πολύ καλός τρόπος…