Πώς να κρύψετε τα ορθογραφικά λάθη σε ένα συγκεκριμένο έγγραφο του Word

Εάν θέλετε να αποκρύψετε τα ορθογραφικά λάθη και τα λάθη γραμματικής σε ένα συγκεκριμένο έγγραφο του…