Πώς να συνδυάσετε κείμενο από πολλαπλά κελιά σε ένα κελί στο Excel

Αν έχετε ένα μεγάλο φύλλο εργασίας σε ένα βιβλίο εργασίας του Excel στο οποίο θα πρέπει…