Πώς να διαγράψετε χειροκίνητα προγράμματα από την λίστα των Windows

Εάν υπάρχει ένα πρόγραμμα στη λίστα των Windows και πιο συγκεκριμένα στην προσθαφαίρεση προγραμμάτων και δεν…

Πώς να δημιουργήσετε μια λίστα με τα εγκατεστημένα προγράμματά σας στα Windows

Μετά από ένα format και επανεγκατάσταση των Windows και αφού διορθώσετε τα σοβαρά προβλήματα στον υπολογιστή…