Ποιος είναι ο νόμος ιδιωτικού απορρήτου GDPR και γιατί πρέπει να προσέχετε;

Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR) είναι ένας νέος νόμος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο οποίος τίθεται…