Τι είναι το σφάλμα του 400 Bad Request (και πώς μπορώ να το διορθώσω);

Ένα σφάλμα 400 Bad Request εμφανίζεται όταν ένα αίτημα που αποστέλλεται στον διακομιστή ενός ιστότοπου είναι…