Πώς να προσθέσετε και να αλλάξετε τα περιθώρια των κελιών στο Excel

Εδώ θα σας δείξω πώς να ρυθμίσετε το περίγραμμα γύρω από τα μεμονωμένα κελιά και γύρω…