Τι είναι το Bluetooth;

Τι είναι όμως το Bluetooth και ποιες οι διαφορές του με το Wi-Fi;