Τί είναι το ΒΙΟS

Βασική του δουλεία είναι να εντοπίσει τον εσωτερικό κόσμο του υπολογιστή.