Τι σημαίνει ο δίσκος Scratch του Photoshop είναι γεμάτος

Όταν ο δίσκος που έχετε δηλώσει να αποθηκεύει τα προσωρινά αρχεία του Photoshop είναι γεμάτος, αποθηκεύστε…