Πώς να κάνουμε μαζική απεγκατάσταση προγραμμάτων

Πολλές φορές ο υπολογιστής μας είναι υπερφορτωμένος από πολλά άχρηστα προγράμματα με αποτέλεσμα να παρουσιάζει καθυστερήσεις στην λειτουργία…