Πώς μετατρέπουμε ένα πίνακα σε κείμενο στο Word

Τώρα θα δούμε την αντίστροφη περίπτωση. Έχουμε δημιουργήσει τον πίνακά μας και έχουμε καταχωρίσει τα δεδομένα…

Πώς μετατρέπουμε ένα κείμενο σε πίνακα στο Word

Πολλές φορές έχουμε πληκτρολογήσει το κείμενό μας σε ένα έγγραφο του Word 2010 και αποφασίζουμε ότι…