Πώς μετατρέπουμε ένα πίνακα σε κείμενο στο Word

Τώρα θα δούμε την αντίστροφη περίπτωση. Έχουμε δημιουργήσει τον πίνακά μας και έχουμε καταχωρίσει τα δεδομένα…