Πώς να μετατρέψουμε τις γραμμές σε στήλες στο Excel

Μερικές φορές θα θελήσουμε να μετατρέψουμε τις γραμμές σε στήλες και τις στήλες σε γραμμές σε…