Πώς να δημιουργήσετε ένα γράφημα πίτας ή δακτυλίου στο Excel

Η χρήση γραφημάτων πίτας ή δακτυλίου σας επιτρέπει να απεικονίσετε την κατανομή των δεδομένων με τη μορφή τμημάτων. Είναι εύκολο να δημιουργήσετε γραφήματα πίτας 2D και 3D.

Πώς να δημιουργήσετε ένα γράφημα πίτας ή δακτυλίου στο Excel

Για να δημιουργήσετε ένα γράφημα πίτας ή δακτυλίου στο Excel, πρώτα ανοίξτε το φύλλο σας στο Excel. Θα χρησιμοποιήσουμε τα ακόλουθα δεδομένα:

Στο φύλλο σας, επιλέξτε τα δεδομένα που θέλετε να σχεδιάσετε στο γράφημα πίτας. Μην επιλέξετε το άθροισμα οποιωνδήποτε αριθμών, καθώς πιθανότατα δεν θέλετε να το εμφανίσετε στο γράφημά σας. Στο παράδειγμα μας επιλέγουμε την πρώτη και την δεύτερη λύση.

Ενώ τα δεδομένα σας είναι επιλεγμένα, κάντε κλικ στην καρτέλα Εισαγωγή. Στην καρτέλα Εισαγωγή, στην ενότητα Προτεινόμενα γραφήματα, επιλέξτε την επιλογή Πίτα 2-Δ, Πίτα 3-Δ, Δακτύλιος. Όταν πλησιάσετε το ποντίκι πάνω στο γράφημα που θα επιλέξετε εμφανίζονται διάφορες επιλογές. Για να δείτε πώς θα μοιάζει ένα γράφημα πίτας για τα δεδομένα σας, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού πάνω από το γράφημα και θα εμφανιστεί μια προεπισκόπηση.

Μόλις αποφασίσετε για ένα γράφημα, κάντε κλικ σε αυτό το γράφημα για να το προσθέσετε στο φύλλο σας. Για να αλλάξετε την επικεφαλίδα του γραφήματος, κάντε διπλό κλικ στην επικεφαλίδα και εισάγετε το όνομα που θέλετε.

Μπορείτε να αλλάξετε τη θέση του γραφήματος στο φύλλο σας. Υπάρχει επίσης μια επιλογή να κλειδώσετε τη θέση του γραφήματος σας. Κάνοντας δεξί κλικ στο γράφημα σας επιλέξτε την Μορφοποίηση περιοχής γραφήματος. Πηγαίνετε μετά στο Μέγεθος και Ιδιότητες και επιλέξτε ούτε μετακίνηση ούτε αλλαγή μεγέθους.

Κοινοποιήστε