Πώς να μετρήσετε τους χαρακτήρες στο Excel

Σε αντίθεση με το Word όπου μπορείτε να μετρήσουμε εύκολα τον αριθμό χαρακτήρων του εγγράφου χρησιμοποιώντας ένα εργαλείο στη γραμμή του μενού, στο Excel θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε τη συνάρτηση LEN εάν θέλετε να μετρήσετε τους χαρακτήρες.

Πώς να μετρήσετε τον αριθμό χαρακτήρων ενός μεμονωμένου κελιού

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία LEN για να μετρήσετε γρήγορα τον αριθμό των χαρακτήρων σε ένα μεμονωμένο κελί με δύο διαφορετικούς τρόπους. Για να χρησιμοποιήσετε τη συνάρτηση LEN για να λάβετε τον αριθμό χαρακτήρων, κάντε κλικ στο κελί στο οποίο θέλετε να τοποθετήσετε τον αριθμό χαρακτήρων. Στη συνέχεια, πληκτρολογήστε =LEN(κελί), όπου κελί είναι το κελί για το οποίο θέλετε να λάβετε τον αριθμό χαρακτήρων. Επομένως, εάν θέλετε να λάβετε τον αριθμό χαρακτήρων του κελιού A2, θα εισαγάγετε: =LEN(A2)

Πώς να μετρήσετε τους χαρακτήρες στο Excel

Μπορείτε επίσης να αντιγράψετε το περιεχόμενο του κελιού που θέλετε να λάβετε τον αριθμό χαρακτήρων, να το επικολλήσετε στον τύπο στη θέση του κελιού αναφοράς. Για παράδειγμα: =LEN(“Πώς να μετρήσετε τον αριθμό χαρακτήρων ενός μεμονωμένου κελιού“)

Η συνάρτηση LEN μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με τη συνάρτηση SUM για να λάβετε τον αριθμό χαρακτήρων σε πολλά κελιά. Πρώτα, κάντε κλικ στο κελί στο οποίο θέλετε να τοποθετήσετε το πλήθος λέξεων. Στη συνέχεια, εισαγάγετε αυτόν τον τύπο: =SUM(LEN(A2);LEN(A3)).

Πώς να λάβετε τον αριθμό ενός συγκεκριμένου χαρακτήρα σε ένα κελί

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη συνάρτηση LEN για να λάβετε τον αριθμό που εμφανίζεται ένας συγκεκριμένος χαρακτήρας σε ένα κελί. Επιλέξτε το κελί στο οποίο θέλετε να εμφανιστεί ο αριθμός και στη συνέχεια εισάγετε αυτόν τον τύπο: =LEN(A1)-LEN(SUBSTITUTE(A2;”ν”;””))


Αντικαταστήστε το κελί ( A1 ) με το κελί αναφοράς σας και το ν με τον χαρακτήρα που θέλετε να μετρήσετε. Στην περίπτωσή μας, αναζητούμε πόσες φορές εμφανίζεται το ν στο κελί A1 & Α2.

Κοινοποιήστε