Τρόπος εξαγωγής σελιδοδεικτών στο Chrome

Το Chrome αποθηκεύει τους εξαγόμενους σελιδοδείκτες ως αρχείο HTML. Μπορείτε να εισαγάγετε το αρχείο HTML σε άλλο πρόγραμμα περιήγησης για να μεταφέρετε τους σελιδοδείκτες σας.

Τρόπος εξαγωγής σελιδοδεικτών Chrome

Θα σας δείξω πώς να εξάγετε τους σελιδοδείκτες σας στο Google Chrome, ώστε να μπορείτε να τους μεταφέρετε σε οποιοδήποτε νέο πρόγραμμα περιήγησης.

Η εξαγωγή των σελιδοδεικτών σας δημιουργεί ένα αρχείο HTML το οποίο μπορείτε στη συνέχεια να εισάγετε σε πολλά προγράμματα περιήγησης και να μεταφέρετε όλους τους σελιδοδείκτες σας.

Αρχικά, ανοίξτε το Google Chrome στον υπολογιστή σας. Κάντε κλικ στο εικονίδιο μενού με τις τρεις κουκκίδες στην επάνω δεξιά γωνία.

Στη συνέχεια, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού πάνω από τους Σελιδοδείκτες και επιλέξτε Διαχείριση σελιδοδεικτών.

Διαχείριση σελιδοδεικτών

Στη σελίδα Διαχείριση σελιδοδεικτών, κάντε κλικ στο εικονίδιο μενού με τις τρεις κουκκίδες στην επάνω μπλε γραμμή και επιλέξτε Εξαγωγή σελιδοδεικτών.

Εξαγωγή σελιδοδεικτών

Αυτό θα δημιουργήσει ένα αρχείο HTML που περιέχει όλους τους σελιδοδείκτες σας. Τώρα μπορείτε να επιλέξετε πού θέλετε να αποθηκεύσετε το αρχείο. Μετονομάστε το αρχείο εάν θέλετε και κάντε κλικ στο Αποθήκευση όταν επιλέξετε μια τοποθεσία.

Κοινοποιήστε