Πώς να αλλάξετε τους ήχους στα Windows 10

Πριν από τα Windows 10 είχαμε την ελευθερία να αλλάζουμε τους ήχους κατά την αποσύνδεση αλλά…