Τι είναι ο απομακρυσμένος έλεγχος ενός υπολογιστή

Ίσως η μεγαλύτερη χρησιμότητα του remote desktop είναι για λόγους τεχνικής υποστήριξης. Αντιστρόφως, αν είμαστε εμείς…