Μην κατηγορείτε το Facebook

Στα τέλη του 2014 οι εγγεγραμμένοι χρήστες του facebook στην Ελλάδα ήταν περίπου 4.2 εκ. Για πολλούς…