Πώς να συνδέσετε τους λογαριασμούς σας σε Facebook και Twitter

Είναι πλέον εφικτό να συνδέσετε το λογαριασμό σας στο Facebook με αυτόν του Twitter. Έτσι, μπορείτε…