Πώς να αφαιρέσετε ένα αντικείμενο ή ένα πρόσωπο από μια εικόνα στο Photoshop

υτή την δυνατότητα πλήρωσης περιεχομένου μπορείτε να την χρησιμοποιήσετε για να αφαιρέσετε ένα αντικείμενο ή ένα…

Πώς να προσθέσετε ένα υδατογράφημα σε μια εικόνα

πώς μπορούμε να προσθέσουμε υδατογράφημα σε μια εικόνα έτσι ώστε μα μην μπορούν να την οικειοποιηθούν.