Πώς να χρησιμοποιήσετε στο Photoshop την επιλογή Content-Aware fill

Αυτή την δυνατότητα πλήρωσης περιεχομένου μπορείτε να την χρησιμοποιήσετε για να αφαιρέσετε ένα αντικείμενο ή ένα…

Πώς να προσθέσετε ένα υδατογράφημα σε μια εικόνα

Θα αρχίσουμε βλέποντας πώς μπορούμε να προσθέσουμε υδατογράφημα σε μια εικόνα έτσι ώστε μα μην μπορούν…