Απενεργοποίηση εφαρμογών στο πίσω Μέρος των Windows 10

Πολλές εφαρμογές από προεπιλογή τρέχουν στο παρασκήνιο. Αυτό βέβαια βοηθάει, καθώς μπορούν να μας στέλνουν ειδοποιήσεις,…