Πώς να υπολογίσετε μια πληρωμή δανείου ή τόκου στο Excel

Λόγω των λειτουργιών και των δυνατοτήτων του, το Excel είναι μια εξαιρετική εφαρμογή για τον προϋπολογισμό και τη διαχείριση των χρημάτων σας. Εάν το χρησιμοποιείτε ήδη για οικονομικά, κάντε το υπολογιστικό φύλλο σας ακόμη πιο αποτελεσματικό υπολογίζοντας στοιχεία δανείου όπως πληρωμές, τόκους ή οτιδήποτε άλλο.

Πώς να υπολογίσετε μια πληρωμή δανείου ή τόκου στο Excel

Κακά τα ψέματα, αυτό που μας ενδιαφέρει σε ένα δάνειο είναι το επιτόκιο και η διάρκεια πληρωμής. Με μερικές απλές λειτουργίες και τα δεδομένα σας, μπορείτε εύκολα να λάβετε βασικούς υπολογισμούς δανείων στο Microsoft Excel.

Υπολογίστε μια δόση δανείου στο Excel

Αν γνωρίζετε το ετήσιο επιτόκιο, τον αριθμό των δόσεων που θέλετε και το συνολικό ποσό του δανείου τότε επιλέξτε το κελί όπου θέλετε να υπολογίσετε τη μηνιαία πληρωμή και εισαγάγετε τη συνάρτηση PMT. Απλά γράψτε PMT (rate, number_payments, loan_mount, future_value, type). Τα μόνα δεδομένα που χρειάζονται είναι το επιτόκιο, ο αριθμός των δόσεων και το ποσό του δανείου.

Για να λάβετε το ποσό μηνιαίας δόσης πληρωμής για ένα δάνειο με τόκο οχτώ τοις εκατό, 36 δόσεις και ποσό δανείου 13.600€, θα χρησιμοποιήσετε αυτόν τον τύπο:

=-PMT(B2/12;B3;B4)


Όπως βλέπετε εδώ, το επιτόκιο βρίσκεται στο κελί Β2 και το διαιρούμε με το 12 για να λάβουμε τον μηνιαίο τόκο. Στη συνέχεια, ο αριθμός των δόσεων βρίσκεται στο κελί B3 και το ποσό του δανείου στο κελί B4.

Κάνοντας μικρές προσαρμογές στις σταθερές, μπορείτε να δείτε ποια θα ήταν η πληρωμή σας εάν είχατε διαφορετικό επιτόκιο, ή λιγότερες δόσεις ή αλλάζατε το ποσό του δανείου. Όταν προσαρμόζετε αυτά τα στοιχεία, το αποτέλεσμα ενημερώνεται αυτόματα.

Τύπος για τον υπολογισμό ενός επιτοκίου στο Excel

Ίσως έχετε ένα υπάρχον δάνειο και θέλετε να δείτε το ετήσιο επιτόκιο που πληρώνετε. Απλά γράψτε RATE (term διάρκεια,payment πληρωμή, loan_balance, future_value, type) όπου απαιτούνται τα πρώτα τρία ορίσματα για τον όρο (σε μήνες ή έτη όπως εξηγείται παρακάτω), το ποσό πληρωμής και το υπόλοιπο δανείου.

Χρησιμοποιώντας το ίδιο παράδειγμα όπως παραπάνω, έχουμε τη διάρκεια στους 36 μήνες με τη μηνιαία πληρωμή στα 426,17€ και το ποσό του δανείου των 13.600€. Ο τύπος που θα χρησιμοποιούσαμε θα ήταν

=RATE(E2;E3;E4)*12

Συνάρτηση RATE στο Excel χρησιμοποιώντας μήνες

Μπορείτε επίσης να εισαγάγετε τη διάρκεια του δανείου σε έτη αντί για μήνες και να προσαρμόσετε τον τύπο ως εξής: =RATE(Β2*12;Β3;Β4)*12, όπου Β2 ο αριθμός των ετών ενός δανείου.

Συνάρτηση RATE στο Excel με χρήση ετών

Πώς να υπολογίσετε τις δόσεις ενός δανείου στο Excel

Ένας ακόμη εύχρηστος υπολογισμός δανείου που μπορεί να σας βοηθήσει είναι ο καθορισμός της περιόδου πληρωμής (κοινώς τις δόσεις του δανείου). Μπορείτε να δείτε τον αριθμό των δόσεων για ένα δάνειο ανάλογα με τις λεπτομέρειες που θα θέσετε.

Συγκεντρώστε τα εξής στοιχεία: το ετήσιο επιτόκιο, τη μηνιαία πληρωμή και το ποσό του δανείου και τοποθετήστε τα στο φύλλο σας. Επιλέξτε το κελί όπου θέλετε να δείτε το αποτέλεσμα και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση NPER για να βρείτε τον αριθμό των δόσεων ενός δανείου.

Απλά γράψτε NPER(rate, payment, loan_amount, future_value, type). Για να χρησιμοποιήσουμε το ίδιο παράδειγμα, έχουμε ετήσιο επιτόκιο οχτώ τοις εκατό, πληρωμή 426,17€ και ποσό δανείου 13.600€. Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε αυτόν τον τύπο:

=NPER(H2/12;H3;H4)

Το κελί H2 περιέχει το επιτόκιο μας και επειδή είναι το ετήσιο επιτόκιο το διαιρούμε με το 12. Στη συνέχεια, το H3 περιέχει την δόση και το H4 το ποσό του δανείου.

Υπολογισμός δόσεων ενός δανείου
Κοινοποιήστε