Τρόπος δημιουργίας και χρήσης ενοτήτων στο Microsoft Word

Η εισαγωγή μιας αλλαγής ενότητας σε ένα έγγραφο του Word σάς δίνει έναν μεγάλο αριθμό επιλογών για να χωρίσετε μεγάλα κείμενα. Αυτή η δυνατότητα είναι χρήσιμη όχι μόνο για τη διάσπαση κειμένου κατά σελίδες αλλά και για τις διατάξεις πολλών στηλών.

Εισαγωγή αλλαγής ενότητας

Κάντε κλικ οπουδήποτε στη σελίδα. Εκεί που θα κάνετε κλικ θα ξεκινήσει η νέα ενότητα, οπότε θα ήταν καλό να αποφύγετε το σπάσιμο των λέξεων ή των προτάσεων και να αναζητήσετε να χωρίσετε τη σελίδα στο τέλος μιας παραγράφου ή τουλάχιστον μιας πρότασης.

Κάντε κλικ στην καρτέλα Διάταξη Σελίδας στην κορδέλα στο πάνω μέρος του παραθύρου του Word. Έπειτα κάντε κλικ στο Αλλαγές στην ενότητα Διαμόρφωση Σελίδας για να ανοίξετε ένα νέο αναπτυσσόμενο μενού με πολλές επιλογές τόσο για Αλλαγές Σελίδων όσο και για Αλλαγές ενοτήτων.

Στην ενότητα Αλλαγές ενοτήτων, επιλέξτε τον τύπο που θέλετε να εισαγάγετε στη σελίδα. Εάν δεν είστε σίγουροι, υπάρχει μια περιγραφή ακριβώς από κάτω.

Επόμενη σελίδα: Διασπά το κείμενο στον κέρσορα. Οτιδήποτε στα δεξιά του (ή κάτω από αυτό) θα μετακινηθεί στην επόμενη σελίδα.

Διαβάστε και αυτό: Τρόπος εκτύπωσης μιας σειράς σελίδων σε ένα έγγραφο του Word

MsOffice 2013 Άρθρο 9/9/2020

Συνεχόμενη: Ξεκινά μια νέα ενότητα στην ίδια σελίδα. Αυτό χρησιμοποιείται συχνά σε έγγραφα με πολλές στήλες.

Ζυγή σελίδα: Ξεκινά μια νέα ενότητα στην επόμενη ζυγή σελίδα.

Μονή σελίδα: Ξεκινά μια νέα ενότητα στην επόμενη μονή σελίδα.

Πώς να διαγράψετε μια αλλαγή ενότητας

Για να αφαιρέσετε μια αλλαγή ενότητας από το έγγραφο του Word, κάντε πρώτα κλικ στην καρτέλα Κεντρική. Μετά κάντε κλικ στο εικονίδιο αυτό ¶ (δημιουργείτε με το Alt+Ctrl+6). Κάντε κλικ στο κενό στα αριστερά του κειμένου που θέλετε να διαγράψετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Delete στο πληκτρολόγιο.

Εναλλαγή σε διαφορετικό τύπο αλλαγής ενότητας

Για να αλλάξετε μια αλλαγή ενότητας σε διαφορετικό τύπο θα πρέπει να βρείτε πρώτα την Ενότητα αλλαγής που θέλετε να αλλάξετε και κάντε κλικ ακριβώς στα αριστερά. Μεταβείτε στην καρτέλα Διάταξη στην κορδέλα. Κάντε κλικ στο Αλλαγές για να ανοίξετε το μενού. Επιλέξτε τον νέο τύπο αλλαγής ενότητας που θέλετε κάνοντας κλικ σε οποιαδήποτε από τις επιλογές. Θα αλλάξει αυτόματα τον τύπο της Διακοπής Ενότητας με βάση αυτό που θα επιλέξετε.

Κοινοποιήστε