Πώς αλλάζω το προεπιλεγμένο όνομα των νέων φακέλων στα Windows 10

Από προεπιλογή, τα Windows 10 δίνουν στους νέους φακέλους που δημιουργούμε το όνομα Νέος φάκελος. Ομοίως, όλα τα νέα αρχεία έχουν αντίστοιχα ονόματα. Για παράδειγμα, το προεπιλεγμένο όνομα των απλών αρχείων κειμένου είναι Νέο έγγραφο κειμένου.

Εάν θέλουμε, μπορούμε να αλλάξουμε το προεπιλεγμένο όνομα των νέων φακέλων και αρχείων με ένα της αρεσκείας μας. Για να κάνουμε κάτι τέτοιο, θα πρέπει να επέμβουμε στο Μητρώο των Windows.

Το Μητρώο των Windows περιέχει σημαντικά δεδομένα για τη σωστή λειτουργία του υπολογιστή. Γι’ αυτό, καλό θα ήταν να πάρουμε ένα backup πριν προβούμε σε οποιαδήποτε αλλαγή.

Πώς αλλάζω το προεπιλεγμένο όνομα των νέων φακέλων στα Windows 10

Αρχικά, πατάμε τα πλήκτρα Win+R, στην επιφάνεια εργασίας μας και γράφουμε regedit, στο παράθυρο που θα εμφανιστεί και κάνουμε κλικ στο OK.

Μετά, αντιγράφουμε την ακόλουθη διαδρομή, την κάνουμε επικόλληση στη γραμμή διευθύνσεων του Μητρώου των Windows, και πατάμε Enter.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer

Στη συνέχεια, ελέγχουμε αν υπάρχει το κλειδί NamingTemplates. Διαφορετικά, κάνουμε δεξί κλικ στον φάκελο Explorer, επιλέγουμε Δημιουργία Κλειδί, και ονομάζουμε το νέο κλειδί NamingTemplates.

Έπειτα, κάνουμε δεξί κλικ στον κενό χώρο, επιλέγουμε Δημιουργία Τιμή συμβολοσειράς, και ονομάζουμε τη νέα τιμή RenameNameTemplate. Μετά, κάνουμε διπλό κλικ στο RenameNameTemplate, πληκτρολογούμε στα Δεδομένα τιμής το όνομα που θέλουμε να δίνουν τα Windows στους νέους φακέλους που δημιουργούμε και πατάμε το OK.

Τέλος, αν θέλουμε το λειτουργικό σύστημα να διατηρεί το προεπιλεγμένο όνομα των αρχείων (Νέος Φάκελος), αλλά να προσθέτει κάτι επιπλέον, πληκτρολογούμε το κείμενο που επιθυμούμε και στη θέση του ονόματος γράφουμε το %s.

Εμείς στο παράδειγμα μας πληκτρολογήσαμε στα δεδομένα τιμής του RenameNameTemplate το %s του PcMagazino.

Όπως βλέπουμε και στην εικόνα, τα Windows έχουν ονομάσει τον νέο φάκελο ως Νέος φάκελος του PcMagazino και το αρχείο κειμένου ως Νέο έγγραφο κειμένου του PcMagazino.

Κοινοποιήστε