Πώς να βάλετε περίγραμμα σε κείμενο στο Photoshop

Το Photoshop καθιστά εξαιρετικά εύκολο να προσθέσετε ένα περίγραμμα γύρω από το κείμενό σας.

Πώς να βάλετε περίγραμμα σε κείμενο στο Photoshop

Στο Photoshop, μπορείτε να προσθέσετε ένα περίγραμμα γύρω από το κείμενό σας. Θα δημιουργήσουμε μια νέα εικόνα, θα προσθέσουμε κείμενο σε αυτήν και στη συνέχεια θα βάλουμε περίγραμμα στο κείμενο.

Μόλις ανοίξει η νέα σας εικόνα, στη λίστα εργαλείων του Photoshop στα αριστερά, κάντε κλικ στο εργαλείο (το οποίο είναι ένα εικονίδιο T). Εναλλακτικά, πατήστε το πλήκτρο T στο πληκτρολόγιό σας.

Τώρα που το εργαλείο κειμένου είναι ενεργοποιημένο, κάντε κλικ στην περιοχή όπου θέλετε να προσθέσετε κείμενο στη φωτογραφία σας. Στη συνέχεια, ξεκινήστε να πληκτρολογείτε το κείμενό σας. Όταν πληκτρολογήσετε το κείμενό σας, στον πίνακα στα δεξιά σας, βρείτε το κείμενό που πληκτρολογήσατε. Κάντε δεξί κλικ στο επίπεδο κειμένου και από το μενού που ανοίγει, επιλέξτε Blending Options.

Το Photoshop θα ανοίξει ένα παράθυρο Layer Style. Εδώ, στην αριστερή πλαϊνή γραμμή, κάντε κλικ και ενεργοποιήστε την επιλογή Stroke.

Το επιλεγμένο κείμενο έχει τώρα ένα περίγραμμα, αλλά πιθανότατα θα θέλετε να το προσαρμόσετε ώστε να φαίνεται όπως θέλετε. Για να το κάνετε αυτό, στο μενού του Stroke, διαμορφώστε τις επιλογές περιγράμματος ως εξής:

Μέγεθος: Καθορίστε το μέγεθος για το περίγραμμά σας. Στην περίπτωση μας 5
Θέση: Επιλέξτε πού θα τοποθετήσετε το περίγραμμά σας. Οι επιλογές σας είναι Εξωτερικά, Εσωτερικά και στο Κέντρο. Στην περίπτωση μας εξωτερικά.
Blend Mode: Επιλέξτε πώς θα συνδυάζεται το περίγραμμά σας.
Αδιαφάνεια: Κάντε το περίγραμμά σας διαφανές, προσδιορίζοντας το επίπεδο διαφάνειας εδώ. Στη περίπτωση μας 100%.
Τύπος πλήρωσης: Επιλέξτε τον τύπο γεμίσματος για το περίγραμμά σας. Μπορείτε να επιλέξετε Χρώμα, Κλίση ή Μοτίβο.
Χρώμα: Εάν έχετε επιλέξει Χρώμα ως τύπος πλήρωσης, επιλέξτε το χρώμα για το περίγραμμά σας.

Στον καμβά της εικόνας σας στο παρασκήνιο, θα δείτε την προεπισκόπηση των αλλαγών σας σε πραγματικό χρόνο. Εάν σας φαίνεται καλό, κλείστε το παράθυρο και κάντε κλικ στο OK.

Εάν θέλετε να κάνετε περαιτέρω αλλαγές στο περίγραμμα κειμένου σας, μπορείτε να το κάνετε ανοίγοντας το μενού Blending Options και προσδιορίζοντας ξανά τις διάφορες επιλογές.

Κοινοποιήστε