Κάντε τον υπολογιστή σας να μιλάει

Ανοίξετε το σημειωματάριο (notepad) και γράψτε τον παρακάτω κώδικα.

Set Speech = CreateObject(“SAPI.SpVoice”)Speech.Speak “………………………………….”. Εκεί που βλέπετε τις τελείες, θα τις σβήσετε και θα γράψετε αυτό που εσείς θέλετε αλλά να είναι μέσα στα εισαγωγικά (” “) το κείμενο σας.

Αφού ολοκληρώσετε το κείμενο σας θα κάνετε αποθήκευση ως (Save as) ……………vbs ή με το όνομα που εσείς θέλετε αλλά να έχει κατάληξη .vbs. Δοκιμάστε το και δεν θα χάσετε.

Κοινοποιήστε

Κάντε τον υπολογιστή σας να μιλάει

Κάντε τον υπολογιστή σας να μιλάει, με το Σημειωματάριο (Notepad)

 
 
 
 
 
 
 
Ανοίξετε το σημειωματάριο (notepad). Και βάλτε μέσα το πιο κάτω κώδικα.
Set Speech = CreateObject(“SAPI.SpVoice”)Speech.Speak “………………………………….”

2. Εκεί που σας γράφω “…………………………….” θα το σβήσετε το κείμενο που έχω στα εισαγωγικά (” “) και θα γράψετε αυτό που εσείς θέλετε αλλά να είναι μέσα στα εισαγωγικά (” “) το κείμενο σας.

3. Αποθήκευση ώς (Save as) ……………vbs ή με το όνομα που εσείς θέλετε αλλα να έχει κατάληξη .vbs
Κοινοποιήστε

Αφήστε μια απάντηση