Πώς να ξεχωρίσετε τον μήνα ή το έτος από μια ημερομηνία στο Excel

Οι ημερομηνίες στο Excel είναι χρήσιμες για την παρακολούθηση οικονομικών, παραγγελιών πωλήσεων και άλλων στατιστικών δεδομένων. Υπάρχουν μερικοί τρόποι για να ξεχωρίσετε ένα μήνα από μια ημερομηνία στο Excel, ανάλογα με το αν θέλετε να εμφανίσετε το αποτέλεσμα ως αριθμό, λέξη ή συντομογραφία.

Πώς να ξεχωρίσετε τον μήνα ή το έτος από μια ημερομηνία στο Excel

Εάν θέλετε να λάβετε την αριθμητική τιμή για έναν μήνα, όπως 10 για τον Οκτώβριο, 11 για τον Νοέμβριο και ούτω καθεξής, η συνάρτηση MONTH είναι η κατάλληλη. Για την χρονιά μπορείτε απλά να χρησιμοποιήσετε τη συνάρτηση YEAR.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους παρακάτω τύπους για να λάβετε τον μήνα και το έτος από μια ημερομηνία στο κελί A26 ή σε οποιοδήποτε άλλο θελήσετε:

=MONTH(A26)
=YEAR(A26)

Στη συνέχεια, θα δείτε το αποτέλεσμα στο κελί που περιέχει τον τύπο.

Πώς να ξεχωρίσετε τον μήνα ή το έτος με τη συνάρτηση TEXT

Ίσως προτιμάτε να βλέπετε το όνομα του μήνα ή μια συντομογραφία παρά τον αριθμό. Μπορείτε να το κάνετε αυτό για τον μήνα χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση TEXT. Μπορείτε επίσης να πάρετε τον διψήφιο αριθμό για το έτος με αυτήν τη μέθοδο.

Η σύνταξη για τη συνάρτηση είναι TEXT (τιμή, format_code) όπου θα χρειαστείτε και τα δύο ορίσματα για να εμφανίσετε τον μήνα. Η τιμή είναι το κελί που περιέχει την ημερομηνία και το format_code είναι το πώς θέλετε να εμφανίσετε το αποτέλεσμα.

Εδώ, θα λάβουμε τον μήνα για την ημερομηνία στο κελί A26 ως πλήρη λέξη χρησιμοποιώντας το γράμμα M για μήνα ως format_code: =TEXT(A26; “μμμμ”)

Σημείωση, χρειάζεστε τουλάχιστον τέσσερα μ εντός εισαγωγικών για να λάβετε το πλήρες όνομα του μήνα. Παρατηρήστε επιπλέον ότι με τρία μ ο μήνας αναφέρετε σαν Νοε =TEXT(A27; “μμμ”), με 2 μ σαν 05 =TEXT(A28; “μμμ”), και με 1 μ σαν 3 =TEXT(A29; “μμμ”).

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη συνάρτηση TEXT εάν θέλετε μόνο δύο ψηφία για το έτος και όχι και τα τέσσερα. Θα χρησιμοποιήσετε το γράμμα ε για το έτος ως format_code: =TEXT(A30;”εε”)

εξαγωγή Μήνα & Χρονιάς
Κοινοποιήστε