Πώς να μετρήσετε τους χαρακτήρες στο Excel

Σε αντίθεση με το Word όπου μπορούμε εύκολα να μετρήσουμε τον αριθμό των χαρακτήρων ενός εγγράφου, στο Excel θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε τη συνάρτηση LEN για να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα.

Πώς να βρείτε τον αριθμό των χαρακτήρων ενός μεμονωμένου κελιού

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία LEN για να μετρήσετε γρήγορα τον αριθμό των χαρακτήρων σε ένα μεμονωμένο κελί με δύο διαφορετικούς τρόπους.

Πώς να μετρήσετε τους χαρακτήρες στο Excel

Για να χρησιμοποιήσετε τη συνάρτηση LEN για να μετρήσετε τον αριθμό χαρακτήρων, κάντε κλικ στο κελί στο οποίο θέλετε να τοποθετήσετε τον αριθμό χαρακτήρων. Στη συνέχεια, πληκτρολογήστε =LEN(κελί), όπου το κελί είναι το πραγματικό κελί που θέλετε να λάβετε τον αριθμό χαρακτήρων. Επομένως, εάν θέλετε να λάβετε τον αριθμό χαρακτήρων του κελιού A1, θα εισαγάγετε: =LEN(A1)

=LEN(A1)

Ή, μπορείτε απλώς να αντιγράψετε το περιεχόμενο του κελιού που θέλετε να λάβετε τον αριθμό χαρακτήρων και να το επικολλήσετε στη θέση του κελιού αναφοράς, μην ξεχάσετε να τοποθετήσετε εισαγωγικά ανάμεσα στην πρόταση. Για παράδειγμα: =LEN(“Ποια είναι η ημερομηνία γέννησης σου”).

Εάν αναλύετε δεδομένα, μπορεί επίσης να θέλετε να χωρίσετε το κείμενό σας σε πολλές στήλες.

Πώς να υπολογίσετε τον αριθμό χαρακτήρων σε διαφορετικά κελιά

Η συνάρτηση LEN μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με τη συνάρτηση SUM για να λάβετε τον αριθμό χαρακτήρων πολλών κελιών. Πρώτα, κάντε κλικ στο κελί στο οποίο θέλετε να τοποθετήσετε το πλήθος λέξεων. Στη συνέχεια, εισαγάγετε αυτόν τον τύπο: =SUM(LEN(A1:Α2). Μπορείτε να προσθέσετε όσα κελιά θέλετε στον τύπο.

Πώς να λάβετε τον αριθμό ενός συγκεκριμένου χαρακτήρα σε ένα κελί

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη συνάρτηση LEN για να λάβετε τον αριθμό των επαναλήψεων που εμφανίζεται ένας συγκεκριμένος χαρακτήρας σε ένα κελί. Επιλέξτε το κελί και στη συνέχεια εισαγάγετε αυτόν τον τύπο: =LEN(A1)-LEN(SUBSTITUTE(A1;”ν”;””)).
Αντικαταστήστε το κελί ( A1 ) με το κελί αναφοράς σας και το ν με τον χαρακτήρα που θέλετε να μετρήσετε. Στην περίπτωσή μας, αναζητούμε πόσες φορές εμφανίζεται το ν στο κελί A1.

Κοινοποιήστε