Τρόπος χρήσης της λειτουργίας LEN στο Microsoft Excel

Έχετε δοκιμάσει ποτέ να βρείτε τον αριθμό των χαρακτήρων σε μια γραμμή κειμένου; Μπορείτε να το κάνετε χρησιμοποιώντας το Microsoft Excel. Δείτε πώς παρακάτω.

Τι είναι η λειτουργία LEN;

Η συνάρτηση LEN είναι μια απλή συνάρτηση υπολογισμού που μετρά όλους τους χαρακτήρες σε μια σειρά κειμένου, συμπεριλαμβανομένων αριθμών, γραμμάτων, ειδικών χαρακτήρων και κενών. Το μήκος της συνάρτησης (LEN) είναι μικρό, καθώς η έξοδος της συνάρτησης παρέχει το συνολικό μήκος μιας συμβολοσειράς κειμένου ως αριθμό.

Για να σας δώσουμε ένα παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι ένα βιβλίο εργασίας του Excel περιέχει ένα κελί με το ακόλουθο κείμενο: Αυτό είναι ένα παράδειγμα συμβολοσειράς κειμένου που περιέχει 56 χαρακτήρες.

Η συμβολοσειρά κειμένου περιέχει κενά, κείμενο, αριθμούς και έναν ειδικό χαρακτήρα και έχει μήκος 56 χαρακτήρων. Εάν θέλετε να επιβεβαιώσετε αυτόν τον υπολογισμό, θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε την συνάρτηση LEN για να το κάνετε.

Τρόπος χρήσης της λειτουργίας LEN στο Microsoft Excel

Σε αντίθεση με άλλες λειτουργίες του Excel, η λειτουργία LEN είναι εξαιρετικά απλή στη χρήση. Περιέχει μόνο μια εντολή – τη συμβολοσειρά κειμένου που θέλετε να υπολογίσετε. Μπορείτε είτε να τοποθετήσετε απευθείας τον τύπο είτε να ανατρέξετε σε ένα κελί που περιέχει τη συμβολοσειρά κειμένου.

Για παράδειγμα, ο ακόλουθος τύπος υπολογίζει το μήκος μιας συμβολοσειράς κειμένου που περιέχεται στο κελί A1. Εάν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον τύπο μόνοι σας, αντικαταστήστε την αναφορά κελιού με τη δική σας. Δείτε πώς =LEN(A1). Τοποθετήστε το ποντίκι στο κελί Β1 και στην σειρά του τύπου τοποθετήστε την συνάρτηση. Πατήστε Ctrl+Enter και θα εμφανιστεί ο αριθμός των χαρακτήρων.

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το LEN για να υπολογίσετε το μήκος μιας συμβολοσειράς κειμένου γραμμένου στον τύπο χρησιμοποιώντας το παρακάτω παράδειγμα. =LEN(“Αυτό είναι ένα παράδειγμα συμβολοσειράς κειμένου.”)

Μπορείτε να αντικαταστήσετε το κείμενο του παραδείγματος με το δικό σας, αλλά θα πρέπει να περιβάλλετε τη συμβολοσειρά κειμένου σε εισαγωγικά. Εναλλακτικά, τοποθετήστε το κείμενο σε ξεχωριστό κελί (χωρίς εισαγωγικά) και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε την αναφορά κελιού για αυτό το κελί στον τύπο σας για να προσδιορίσετε το μήκος.

Κοινοποιήστε